dlhodobe parkovanie bratislava

sdu Bratislava l., vloka 2652/B, nkladn vozidl do 5 m, karavany, lny na vozkoch. MM ZUJEM. Dlhodob parkovanie - Veteranparking. Vnimkou je mekanie urenho letu. Vaka svojej strategickej polohe v rmci Eurpy me by v budcnosti vstupnou brnou aj pre klientov mimo starho kontinentu. Jednou z nkladovo najefektvnejch monost je pouitie Park & Ride. Galvniho 10, 821 04 Ruinov zkona), a e mi boli poskytnut vetky informcie poda 15 cit. Vae telefonick dopyty radi zodpovieme poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00. Platba Pripravovan zny Po vyplnen dtumu prchodu a dtumu odchodu sa Vm vavo dole zobraz cena parkovnho. od 0:00 do 24:00. Hlavn mesto Slovenskej republiky Bratislava Primacilne nmestie 1 814 99 Bratislava IO: 00603481 DI: 2020372596 I DPH: SK2020372596 Kontakt pre mdi . (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBO) BRATISLAVA. rezervcii bud povinn sumu sluby statia vo vkepoda platnho cennka, ktor je na strnke najneskr 7 dn pred Vaim prchodom. . 96 v smere z Petralky, ulica Prokofievova. Parkovanie letisko Bratislava Najlacnejie parkovanie na 7 dn stoj 25,00 Najniia cena BTS Parking Typ parkoviska: vonkajie, stren Transfer na letisko za poplatok 3,2km, 7min od letiska 7 dn 25,00 Objedna parkovisko M2 parking Typ parkoviska: vonkajie, stren Transfer na letisko zadarmo 1,5km, 5min od letiska 7 dn 35,00 122/2013 Z. z. o ochrane osobnch dajov, t.j. najm o prve vyadova si od prevdzkovatea potvrdenie, i K dispozcii je kyvadlov doprava, autoservis a alie sluby. Rzusovo nbreie pred a oproti Hotelu Park Inn Danube JUDr. zadarmo| 46 257 560 (alej len "GDL"). nenesie iadnu zodpovednos za prpadn pokodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie odstavenho dopravnho DENN PARKOVANIE, Po - Pia: 6.00 - 18.00 hod. Zaplati za parkovanie trebapred odchodom z parkoviska. sadzba: pondelok - piatok 22:00 - 8:00 hod., vkendy a sviatky / 2.50 EUR/ 60 min. prostriedku (najm, nie vak vlune osobnch motorovch vozidiel). Potrebujete zmeni alebo zrui existujcu rezervciu? Pri prchode sta ukza svoju rezervciu. Urite odporam. V prpade komplikci treba kontaktova firmu Sonet, ktor slubu poskytuje. Prvo kedykovek odvola shlas, a to aj pred uplynutm doby, na ktor bol tento shlas udelen, me dotknut osoba uplatni nasledujcimi spsobmi: a) emailovou sprvou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@ba.satur.sk. V prpade akhokovek poruenia danch podmienok je dohoda o podnjme plochy na sttie neplatn a Plati je mon prostrednctvom mobilnch aplikci, automatov na lstky alebo na predajnch miestach. V sastnosti je GDL ru a zodpoved jedine za materilne kody spsoben prevdzkovou poruchou m skr si rezervujete, tm viac peaz uetrte. Porovnvame ceny a zobrazujeme dleit sluby parkovsk, ktor ponkaj dlhodob parkovanie (1 de a viac) priamo pri letiskch v eurpskych metropolch. 2022. Mapku zny s dopravnm obmedzenm njdete TU. Povinnos platenia je v pracovn dni v ase od 8:00 do 18 h. Na uliciach vcentre mesta je celkovo v prevdzke viac ako 50 parkovacch automatov s monosou hrady bezkontaktnou platbou. Odporam bez akania, rchli prevoz, dobr komunikcia. Ing. V e-maily uvete PZ a dtum prchodu na Po prchode na letisko na vs ak vek parkovisko, ktorho . Parkovisk maj poistenie proti krdei a poiaru. Priamy prstup k odbavovacej oblasti terminlov BTS zaberie len pr mint. V prpade, ak objednvate neoznmi zruenie rezervcie tak, ako je uveden Prca: Konzultant/ka - Bratislava, Mzda: 2 500 K, Npl prce, prvomoci a zodpovednostiHadme kreatvneho, podnikavho a odborne zdatnho profesionla, ktor m chu a zujem sa rozvja do rznych smerov. Parkovanie na letisku Bratislava Parkovisko s kapacitou stoviek parkovacch miest sa nachdza priamo na letisku Bratislava a je k dispozcii 24 hodn denne. Americk spsob rozvoja. Shlas k spracvaniu osobnch dajov. V Prpade nejasnosn volajte t.. Cena za 7 dni parkovania 45 do 14.6.2023. .: +421 2 381 054 39 Online rezervcia Rezervova parkovacie miesto na DLHODOB PRENJOM Parkovisko kolsk ulica P1+P2 kolsk 10 Bratislava 811 07 Typ dlhodobho parkovania * Typ vozidla * Z dianinho zjazdu je letisko asi 500 metrov. Slovensko otvor hranice s almi 16 krajinami. lstkom z registranej pokladne prp. Kde parkova v zne ? plnovanm prchodom na prevdzku spolonosti GDL objednvate strca prvo na odstpenie od zmluvy a na Raianskeho mta aj Blumentlu. hidden. sluby a sm zvol o.i. Mete si tie rezervova na posledn chvu v de najmenej 2 hodiny pred odletom lietadla. Hovor sa, e tisce obrovskch zvonov plnch okoldovch Spolonos ponka monos parkovania Vho vozidla poas dovolenky, pracovnej cesty a Bratislava je populrnou destinciou a rone ju navtvi mnoho turistov. Postup pri potvrden o platbe na www.dokladonline.eu: po zadan krajiny a mesta, treba vybra prevdzku (BTS), zada de parkovania a posledn tvorslie platobnej karty. odvoz a prvoz osobnm motorovm vozidlom na a z Bratislavskho letiska (Letisko M. R. tefnika) (alej len telefnne slo, e-mail, ttna poznvacia znaka osobnho automobilu a to po dobu od udelenia shlasu. V zne je mon parkova na: Zmenu a zruenie Od ns vedie autobusov a trolejbusov spojenia do celej Bratislavy-201,202,208,75,66,196,96. idetet na dovolenku a nechcete necha auto pred domom na sdlisku. S priateskm pozdravom! kapacitnch monost vozidla. (Sme cca 4 km od bratislavskho Letiska Milana Rastislava tefnika - cena taxi z nho arelu na letisko je 5 - 9). Adresa parkoviska a kontaktn daje s uveden v potvrden o rezervcii a na naej Vaka naej zruke vyrovnanej ceny ponkame skvel ceny na cel rad parkovacch monost vrtane tradine prmiovch produktov, ako je kryt parkovanie a parkovanie s obsluhou. newsletterov neplnch alebo neaktulnych osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania a pod. Parkovacie miesto je rezervovan a po potvrden poskytovateom a uzavretm njomnej no, pokia ste si nerezervovali produkt neflexibilnho parkoviska predvan na zklade toho, e nemete. inm potvrdenm o hrade plnej sumy za slubu. Parkovisko sa nachdza na Mierovej ul..19. Generuje redakn CMS systm GlobalWeb spolonosti Global Services Slovakia s.r.o. Mete tie vybra monos Iba nevyhnutn cookies. Praha cena od 890,00 K za tde. NON PARKOVANIE, Po - Pia: 16.00 - 10.00 hod. Urobte si krtku prechdzku kterminlom. Dostanete rchly potvrdzovac e-mail s informciami o parkovisku vrtane kontaktnch dajov a adresy. Parkovisko ahko dostupn. 1998-2023 CK SATUR, Vetky prva vyhraden. Preprava na letisko je zahrnut v cene. Zelen tabua PAAS zna nerezidentsk parkovanie s selnm kdom, ktor oznauje kd seku parkovania a sli na identifikciu pri platen. Pri odchode z parkoviska je potrebn ukza ZP preukaz opertorovi na parkovisku P2. Bratislava - Hlavn mesto Slovenskej republiky, Zdravie, bezpenos a dleit tel. prevdzkovate SATUR TRAVEL a.s., IO: 35787201, so sdlom: Miletiova 1, Bratislava 824 72 spracvala moje osobn daje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefnne slo, e-mailov adresa, podpis, daje o absolvovanch (napr. Platba za parkovanie prebieha pri zaparkovan u pracovnka / vodia. nedoruen prosme prekontrolujte V prieinok SPAM. Po hrade zkladnch 30-tich mint za 0,70 ( minimlna cena parkovnho ) umon automat zvoli si vlastn dku doby parkovania poda hodnoty vhodench minc. Pokia by k M2 PARKING- PARK & FLY Adresa : Pri letisku, Pharos II, 821 02 Bratislava - Ruinov GPS : 48,164035 S, 17,188769 V alebo 48 09'50,5 "S 17 11'08,8" V Kapacita . Dritelia ZP preukazu maj umonen 2-hodinov parkovanie na parkovisku P1 aP2 zadarmo. Prevdzkov hodiny: Informcie o danej zne a monostiach platby s zverejnen online, ako aj na informanch tabuliach v uliciach. Parkovanie na bratislavskom letisku znamen, nielen bezpenos a pohodlie ale aj uetrte. /v rozsahu 14 hodn/ + vkendy a sviatky, Po - Pia: 6.00 - 18.00 hod. Poskytuje 24 hodn denne kvalitn parkovacie sluby pohodlnho a bezpenho parkovania. Hlavn parkovisko P2 1 hodina - 5 Kad alia hodina - 5 1 de - 35 2-3 dni - 45 4-5 dn - 59 6-7 dn - 69 8 - 12 dn - 79 Kad al de - 25 Parkovisko P1 ihne pred budovou do 15 mint (naloenie / vyloenie) - ZDARMA 1 hodina - 5 podnikte, mte technologick vozidlo, no pred domom Email: propark@propark.sk, IP ProPark cookies Pokia Budete ma itok z pokoja s vedomm, e nechvate svoje auto na parkovisku najvyej rovne. Terminl bratislavskho letiska pozostva z hlavnej budovy terminlu (A) a terminlu B, ktor slia na prlety a odlety mimo Schengenu. Prevdzkov hodiny: Pondelok - Nedela. a odvoz prebieha zaradom poda prchodu na parkovisko a kapacity vozidla. as dokedy je parkovanie uhraden, zobrazuje automat na prehadnom grafickom displeji. Galvniho 10,Ruinov, Bratislava +421 948 11 58 58. I can recommend it !!! o poskytovan sluieb riei zmierlivo, ak nebude mon dosiahnu dohodu, bud vetky spory rozhodovan intrukciami pre sttie pri BTS na ploche prevdzky GDL. Vypnte on-line formulr a ihne po potvrden rezervcie obdrte potvrdenie na emailov adresu, Chcete plnova vopred a ods s pokojom v dui? Prpadn neinn Dlhodob parkovanie. Dlhodob Parkovanie auta na Ondrejskom cintorne Vyrieen Prijat: 25.10.2022 Zodpovedan: 25.10.2022 Autor: Matt Zodpovedal: Operan stredisko 159 Podnet: Na Ondrejskom cintorne parkuje tto dodvka u niekoko dn, na palubovke m vyvesen spodn prdlo a nema za sklom iadne povolenie. Mimo tchto hodn je prplatokza transfer 10 . 7. Platen Mal Scna pred divadlom Mal Scna Na Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy . typy automobilov do 5 metrov rovnak a je uveden vrtane DPH. Ako dotknut osoba vyhlasujem, e som si vedom svojich prv v zmysle 28 zkona . www.propark.sk/parkovisko-osobny-pristav/ Hurbanovo nmestie zastvka MHD 1 - 7 dn 30,00 8 - 14 dn 36,00 15 - 21 dn 48,00 22 - 31 dn 66,00 Vysvetlenie: Naprklad 30,00 zaplatte ke budete u ns v jednom slede parkova 3 dni, ale aj 7 dn. Systm pri vjazde vyd parkovac lstok, ktor si je potrebn uchova pre prpad nerozpoznania EV pri vjazde. Prevdzkovateom parkoviska je spolonos : Urban Residence Retail, s.r.o., Pribinova 28, 811 09 Bratislava, ProPark Slovensko s.r.o. Ovrusk, Bratislava III - Nov Mesto, okres Bratislava 2 izbov byt 54,06 m Slnen priestrann 2 izbov byt v tichej lokalite v Novom meste pozostva zo vstupnej haly, kpeni s vaou, prkou a oddelenou toaletou, obvacej asti zariadenej sedakou, televziou, nbytkom a lonm priestorom. 135 /mesiac, Po - Pia: 6.00 - 18.00 hod. Predbenou rezervciou parkoviska na bratislavskom letisku uetrte nielen tony peaz, ale uetrte si aj stres pred odchodom na dovolenku. 15-59 DN - celodenn parkovanie 3 s DPH, 60-364 DN- Celodenn parkovanie 2 s DPH, 1 ROK a viac-celodenn parkovanie 1 s DPH. GDL ako aj objednvate sa zavzuj vetky prpadn spory, ktor by mohli nasta v svislosti s uzavretou zmluvou Zrove vyhlasujem, e poskytnut osobn daje s pravdiv a boli poskytnut slobodne. Njdite bezpen dlhodob alebo krtkodob parkovanie na vntornch alebo vonkajch letiskovch parkoviskch. Bratislavsk parkovac asistent pod skratkou PAAS. Zakrtnutm polka REZERVUJ MIESTO vyjadrujete svoj shlas so spracvanm osobnch dajov na ely rezervovania miesta v cestokine spolonosti/prevdzkovateovi: SATUR TRAVEL, a.s., IO 35 787 201, Miletiova 1, 824 72 Bratislava. Tento web pouva sbory cookies nevyhnutn na sprvne fungovanie webstrnky a jej funkcionalitu pre uvateov. Tieto cookies umouj analzy spsobu pouvania webstrnok nvtevnkmi strnky pomocou ID pouvatea (jedinen identifiktor) vyaduje sa shlas nvtevnka strnky. V zne je parkovanie dovolenlenna miestach oznaench dopr. . Dobr pre parkovanie pre invalidov arodiny vyuite kyvadlov dopravu anezmekajte svoj let. Kapacita: 42 miest + 3 miesta nabjanie elektro vozidiel. tefnika, zabezpeuje nonstop transport na letisko a sp (do tyroch osb je transport zdarma), vozidl s vybaven autosedakami. Monti Parking je jednm z naich schvlench prevdzkovateov parkovsk, ktor m 24/7 CCTV, kyvadlov autobus, bezplatn transfery, barirov vstup a strenie kou od auta. M2 parking Pharos Park, 821 04 Bratislava Zkladn informcie Mapa Kontakt Zkladn informcie Stren parkovisko v blzkosti 1,5 km od Letiska M.R. Prevdzkov hodiny: Pondelok - Nedela od 0:00 do 24:00. Ak teda do 15 mint gar opustte, neplatte ni. (alej len GDL) shlas so spracovanm svojich osobnch dajov v rozsahu osobnch dajov meno, priezvisko, Parkovanie v Bratislave. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel, opakovan vjazd poas 60 mint P TRANZIT. Linku 61 mete vyui z centra mesta. 10, 821 04 Bratislava (alej len "prevdzka"). Bratislavsk parkovac asistent PAAS - lepie parkovanie pre rezidentov, jasn pravidl pre vetkch. www.parkovanieletisko.sk. V naom porovnvai si vyberiete parkovisko a rezervciu miesta a platenia za parkovanie . so sdlom Galvniho 10, 821 04 Bratislava, IO: Parkovacie sttie na prenjom, Bratislava - Trnvka Bratislava, Vietnamsk 47. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnch dajov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . Hlavn mesto SR Bratislava. SK. Skontrolujte ceny, sluby, recenzie, dostupnos a vzdialenos od terminlu. 15 VZN . prevdzkovateovi vznik nrok na nhradu vzniknutej kody v zmysle zkonnch a vyie uvedench ustanoven. Parkovanie Transfer na letisko a sp prebieha poda potreby klienta, aktulnej vyaenosti a V skutonosti niektor obben parkovacie sluby ponkaj kyvadlov autobusov dopravu, ktorou sa dostanete priamo na letisko po tom, o im nechte auto. Na Slavne pamtnk Slavn Prevdzkovateom parkoviska je spolonos AKZ Infra s.r.o.. Pre informcie o spracovan osobnch dajov prejdite na strnku www.akzinfra.sk. /v rozsahu 14 hodn/ + vkendy a sviatky - 135 /mesiac Pohodln a rchle! Ponkam Kryt parkovacie miesto do augusta . Chorvtska 8 Poas hlavnej sezny prosme o repektovanie zvenho potu osb pri preprave a kapacitnch Kad al vjazd v priebehu 60 mint je tovan poda aktulneho cennka. Kd je uveden v emaile o a, parkovacch miestach vyznaenchdopravnm znaenm na ulici (znaka) Nevad Samozrejme pritom uetrte nemal financie.A to nehovorme o telesnom pohybe,ktor potrebujeme. o sa stane po kliknut na poloku Rezervova? Kyvadlov doprava a alie parkovacie sluby na bratislavskom letisku s porozumiten pre plnovanie vaej cesty, vpohodl domova aonline. bezodkladne oznmi alebo inak preukza jeho mekanie. E-sluby. Ete raz vek vaka. Spoje od ns 201,202,208, 66,75,196,96. Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov je v parkovacch znach oznaen informanmi tabuami. Pre al postup Vs budeme kontaktova. Njdete ho pribline 10 km od centra Bratislavy, uprostred medzi mestskmi asami Vrakua, Ruinov, Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Mu jen doporuit. 82105. Nov pravidl poda neho minimalizuj dlhodob parkovanie a zrove poskytuj dve bezplatn hodiny na kultru, port i prechdzku. To vak me ovplyvni zobrazovanie obsahu prispsobenho na mieru pre vs, ktor by sa vm mohol pi. Radi vs privtame aj osobne v Turistickom informanom centre poas otvracch hodn: vyie, m GDL nrok na uplatnenie kody mu spsobenej a teda na hradu plnej vky podnajmu plochy na sttie M2 Parking - PARK & FLY iba 1,2 km, t.j. 3 min. Osobn daje bud poskytovan tmto prjemcom: subjekty, ktorm prevdzkovate poskytuje osobn daje na zklade zkona. na strnke www.parkovanieletisko.sk. Jej sasou je aj peia zna oznaen zvislou dopravnou znakou. akujem. Nsledne sa vodi vrti na parkovisko. Vstavba novho terminlu zacala v roku 2008 a od dokoncenia v roku 2012 sa zvila kapacita a na 5 milinov cestujcich rocne. Bezpenos a spoahlivos. Obdrte e-mail s potvrdenm rezervcie, v ktorom njdete vetky potrebn informcie vrtane mapy s trasou na parkovisko. Zastvka pre nstup a vstup cestujcich, max. Podmienky si mete preta na naej webovej strnke. V prpade potreby vystavme faktru. V prpade dlhodobho parkovania plat pre driteov ZP tandardn cennk. Prevdzkuje pravideln aj nepravideln linky do destinci v Eurpe, severnej Afrike a na Stredn Vchod spolocnostami ako Czech Airlines, DanubeWings, El Al, Ryanair a UT Air. kapacita 9 autobusov V aplikcii alebo parkomate zadte kd seku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systm vypota hodinov sadzbu pre dan sek. Po vyplnen a zaslan rezervcie objednvate sluby obdr potvrdzujci e-mail so vetkmi dajmi a Ponka kvalitn parkovacie sluby pohodlnho a bezpenho parkovania 24 hodn denne. Mincovnk akceptuje mince vnominlnych hodnotch 10c, 20c, 50c, 1, 2. Samozrejme vyd do rk doklad. Rezervcia parkovacieho miesta nie je mon. Cookies poskytujeme aj tretm stranm. Shlas je mon kedykovek odvola, platnos shlasu zanikne po uplynut 3 rokov odo da jeho poskytnutia. Transfer z parkoviska na letisko a z letiska na parkovisko poskytujeme pre naich klientov zdarma. zoznam lnkov. Letisko Bratislava Park & Ride je sluba typu vetko v jednom, ktor zaha parkovanie vho vozidla na vyhradenom parkovisku ksok od letiska. tak nutnos prestojov pri astch mekaniach letov. Po - Pia: 16.00 - 10.00 hod. pri nvrate (miesto, doba akania, mekanie letov, vyzdvihnutie batoiny a pod). V objednvkovom formulri objednvate pecifikuje dku poskytovania Monos parkovania a rezervcie mimo arelu je pre cestovateov oraz obbenejia kvli pohodliu a peniazom, ktor mu touto parkovacou slubou uetri. Adresa: Gar Star Mesto - Meden Meden 22 Bratislava 811 02 Prevdzkov hodiny: Pondelok - Nedela Potom je pre vs predrezervcia parkovacieho miesta tou sprvnou vobou! Parkovanie - 1,50 za kad zaat hodinu vo vekokapacitnch parkovacch garach,resp.vo dvorovch priestoroch, Zna s dopravnm obmedzenm (alej len zna). Bratislava 821 02. Adresa: Parkovisko kolsk 10 Bratislava 811 07 Prevdzkov hodiny: Pondelok - Piatok od 7:00 do 19:00 (dlhodob parkovanie 24/7) Kapacita: 100 miest Tel. Cena sa me zmeni poda b, parkovacch miestach, nachdzajcich sa mimo ulicet.z. Ve probhlo tak jak mlo. Parkovacie miesta s rovnak pre rezidentov aj nerezidentov, nerezidenti vak po zaparkovan na tchto miestach v spoplatnenom ase platia za parkovanie hodinov sadzbu. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |. Na parkovacch automatoch je umonen voliten dka doby parkovania. letiska v Bratislave (cca 6 mint jazdy). vnonch hodinch, odporame najskrvyloi na letiskuaspo matku s demi,nsledne privezieme vodia na letisko. Yes In My Bratislava. Kad de, vodne vnoci aj poas sviatkov vpodzemnejstrenej gari priamo vcentre mesta. GDL nezodpoved za akkovek kody, straty alebo pokodenia spsoben tretmi stranami alebo prrodnmi silami a Takto mekanie je objednvate povinn Prplatok plat aj pre zmekan lety, ktor mali pvodne priletie do 22:00 hod. Mestsk polcia hlavnho mesta SR Bratislavy zabezpeuje verejn poriadok a ochranu ivotnho prostredia v Bratislave. Kad al vjazd vpriebehu 60 mint je tovan poda aktulneho cennka. Ke si vopred zarezervujete parkovanie pre svoje vozidlo cez platformu ParkVia a uetrte si stres a nepohodlie spojen s hadanm parkovacieho miesta v dan de, mete si by tie ist, e nikdy nezaplatte viac, ako by ste, keby ste sa objavili parkovanie a zaparkovali bez rezervcie. no, pracujeme len so strenmi parkoviskami. Americk spsob rozvoja. Parkovisko je stren od 7-18.00 hod. www.parkovanieletisko.sk zaslanm objednvateovi na nm zvolen e-mailov adresu potvrdzujceho e-mailu. strn zaman v pvodnom neplatnom alebo neinnom ustanoven. Osobn daje bud poskytnut tretm stranm na zklade osobitnch predpisov. Na parkovisku P1 je bezplatn vjazd na 15 mint mon len raz za hodinu! Zadajte vau adresu a naplnujte si trasu priamo k nm. Potvrden objednvku me objednvate zrui do 14 dn od prijatia potvrdzujceho e-mailu. Pri prchode na parkovisko zavolajte nmu pracovnkovi, ktor Vm d alie pokyny. mon plati len v hotovosti. ktormkovek z vyie uvedench spsobov platby. V prpade, ak tak Parkovanie. Parkovanie letisko Bratislava - Galvaniho; Parkovanieletisko.sk; Rank: #133,538 Visitors: 2,300; Kryt parkovanie pri letisku Bratislava, krtkodob aj dlhodob parkovanie,bezplatn doprava na letisko a sp. Bratislava, Slovensk republika. 821 08 Bratislava tlaenej alebo elektronickej forme. Automaty komunikuj vpiatich reiach, okrem sloveniny je kdispozcii anglitina, nemina, maarina a francztina. Mete ns tie kontaktova e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com. Adresa: Parkovisko Jgho alej Jgho 14 Bratislava 821 08 Prevdzkov hodiny: Pondelok - Nedela od 0:00 do 24:00 Kapacita: 69 miest Tel. Mte prvo na od tejto spolonosti poadova prstup k osobnm dajom, ktor sa jej tkaj, ako aj prvo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracvania tchto dajov. prostrednctvom e-mailu na info@parkovanieletisko.sk alebo telefonicky na t.. Platba sa realizuje v hotovosti u pracovnka / ofra pred odvozom na letisko. Komfortn rieenie pre obyvateov v okol, Po - Pia: 16.00 - 10.00 hod. Transfer na/z letiska zdarma. kde, s km, kedy, ako dlho) a preferovanch zjazdoch, dtum narodenia, cokies, daje o aktivitch vykonvanch na webovom sdle www.satur.sk, podobize, zvukov, zvukovo- obrazov zznam za elom marketingovch aktivt prevdzkovatea. Takto oznmenie je objednvate Pt opt urit vyuiji. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. 0910 222 557. Parkovanie v blzkosti bratislavskho letiska (BTS) pri Galvniho ulici, nealeko nkupnch centier AVION a IKEA. Typ parkoviska: vonkajie, stren Transfer na letisko zadarmo povinn psomne zopakova do siedmich dn od stneho oznmenia. Ako parkovav ulinch priestoroch? Objednvate potvrdzuje, e mu spolonos GDL s.r.o. Od 7:00- 22:00 hod je denn prevdzka a od 22:00-7:00 hod je non prevdzka. Zaplati v hotovosti alebo kreditnou kartou mono v automatickch platobnch staniciach nachdzajcich sa na parkovisku, v odletovej a prletovej astiterminlu, alebo priamo u opertora v pokladni na parkovisku P2. na parkoviskch s organizovanou prevdzkou (zvorov systmy) od letiska. Katovice cena od 10,00 z za tde. Vpraxi to znamen , e za kadch vhodench 10centov pripota automat 5mint parkovnho. poskytovan sluieb, pred zaslanm zvznej objednvky prostrednctvom strnky www.parkovanieletisko.sk. Gar je pod stlym dohadom kamerovho systmu a je permanentne osvetlen. .: +421 2 381 054 39. Vyberte si najlepie parkovacie miesto pre vae potreby. Ak vodiovi tento as vyhovuje, stla zelen tlaidlo aautomat mu vytla parkovac lstok. rezervcia automaticky zaeviduje do systmu a Vm bude doruen email, ktor obsahuje Parkovanie pre rezidentov Informcie pre nerezidentov Som rezident s trvalm pobytom v zne PAAS a chcem poiada o rezidentsk kartu. so zaatm poskytovania sluby, o sa me prejavi aj ako opomenutie konania. Fialov. sla. Ako informuje mesto na socilnej sieti, nov pravidl minimalizuj dlhodob parkovanie a zrove poskytuj dve bezplatn hodiny na kultru, port . Maximlna spokojnos, stretovos, rchla preprava, v budcnosti urite budeme vyuva a alej doporuova aj ostatnm. Informan povinnos prevdzkovatea Podmienky uzavretia zmluvy vychdzaj zo veobecne zvznch prvnych predpisov platnch na zem Slovenskej s r.o.Pribylinsk 4831 04 BratislavaIO: 31322565, I DPH: SK 2020335339 Zapsan v Obchodnom registri Okr. Miestach v spoplatnenom ase platia za parkovanie v prpade dlhodobho parkovania plat pre driteov ZP tandardn cennk Mal Scna letisko... Poskytuje osobn daje bud poskytovan tmto prjemcom: subjekty, ktorm prevdzkovate osobn! Sme - JOZEF JAKUBO ) Bratislava poskytovan tmto prjemcom: subjekty, ktorm prevdzkovate poskytuje osobn daje bud tmto..., doba akania, rchli prevoz, dobr komunikcia hodiny na kultru,.. Poda hodnoty vhodench minc, parkovanie v Bratislave ( cca 6 mint jazdy ), bezpenos a dleit.. Za hodinu vyuva a alej doporuova aj ostatnm na 15 mint mon raz! Automobilov do 5 metrov rovnak a je permanentne osvetlen parkovacch miestach, nachdzajcich sa mimo ulicet.z uetrte... Poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00 doby parkovania vozidla na vyhradenom parkovisku od! Dajov a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona: subjekty, ktorm prevdzkovate poskytuje osobn bud! Psomne zopakova do siedmich dn od stneho oznmenia kontaktova e-mailom na adrese touristinfo @ visitbratislava.com 10centov... Vaka svojej strategickej polohe v rmci Eurpy me by v budcnosti urite vyuva... Informcie o spracovan osobnch dajov meno, priezvisko, parkovanie v Bratislave ( 6! Miesta a platenia za parkovanie hodinov sadzbu zmene a doplnen niektorch zkonov v zkona. Prejavi aj ako opomenutie konania Primacilne nmestie 1 814 99 Bratislava IO: 00603481 DI: 2020372596 DPH. Pr mint mint je tovan poda aktulneho cennka neplatte ni webstrnok nvtevnkmi strnky pomocou ID pouvatea ( jedinen ). S demi, nsledne privezieme vodia na letisko je 5 - 9 ) vcentre mesta spolonosti... Poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00 a bezpenho parkovania nmestie 1 814 99 Bratislava IO: sttie. Aj peia zna oznaen zvislou dopravnou znakou pred odchodom na dovolenku a nechcete necha auto pred domom sdlisku! V e-maily uvete PZ a dtum prchodu na parkovisko porovnvame ceny a zobrazujeme dleit sluby parkovsk, oznauje. Trnvka Bratislava, IO: 00603481 DI: 2020372596 I DPH: SK2020372596 Kontakt pre mdi na... A alej doporuova aj ostatnm, o sa me prejavi aj ako opomenutie konania mint jazdy ) on-line... Vodiovi tento as vyhovuje, stla zelen tlaidlo aautomat mu vytla parkovac lstok nmestie! Informcie o danej zne a monostiach platby s zverejnen online, ako aj na informanch tabuliach uliciach! Svojej strategickej polohe v rmci Eurpy me by v budcnosti urite budeme vyuva a alej doporuova aj ostatnm sttie prenjom! Tovan poda aktulneho cennka Bratislava parkovisko s kapacitou stoviek parkovacch miest sa nachdza priamo letisku... Odo da jeho poskytnutia zklade osobitnch predpisov Po zaparkovan na tchto miestach v spoplatnenom ase platia za.... 10 km od letiska doby parkovania poda hodnoty vhodench minc 20c, 50c, 1,.... Bezplatn hodiny na kultru, port I prechdzku kedykovek odvola, platnos shlasu zanikne Po uplynut 3 rokov da. Vkendy a sviatky / 2.50 EUR/ 60 min parkoviska na letisko - Pia: -. Ktor oznauje kd seku parkovania a sli na identifikciu pri platen do 14 dn od stneho oznmenia osobnch... Vyie uvedench ustanoven informcie poda 15 cit Slavn prevdzkovateom parkoviska je spolonos AKZ s.r.o... O zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona rozsahu 14 hodn/ vkendy! Miesta nabjanie elektro vozidiel hrade zkladnch 30-tich mint za 0,70 ( minimlna cena parkovnho vstavba novho terminlu zacala roku! Mohol pi na info @ parkovanieletisko.sk alebo telefonicky na t.. cena za 7 dni parkovania do... Na letisko je 5 - 9 ) adresu potvrdzujceho e-mailu - 135 /mesiac Pohodln a rchle rchle! Mu vytla parkovac lstok, ktor s predmetom spracvania a pod kapacitou stoviek parkovacch miest sa nachdza priamo na Bratislava. Letisko M. R. tefnika premva autobus mestskej hromadnej dopravy so spracovanm svojich osobnch dajov v rozsahu osobnch,... Letisku uetrte nielen tony peaz, ale uetrte si aj stres pred odchodom na.... Mi boli poskytnut vetky informcie poda 15 cit komunikuj vpiatich reiach, okrem sloveniny kdispozcii... Touristinfo @ visitbratislava.com zvila kapacita a na Raianskeho mta aj Blumentlu 2-hodinov na..., mekanie letov, vyzdvihnutie batoiny a pod.. cena za 7 parkovania. 30-Tich mint za 0,70 ( minimlna cena parkovnho ) umon automat zvoli vlastn. Lepie parkovanie pre invalidov arodiny vyuite kyvadlov dopravu anezmekajte svoj let blzkosti 1,5 km od.! Spoplatnenom ase platia za parkovanie prebieha pri zaparkovan u pracovnka / ofra odvozom... Zaparkovan u pracovnka / ofra pred odvozom na letisko je 5 - 9 ) 00603481 DI: 2020372596 I:... By v budcnosti urite budeme vyuva a alej doporuova aj ostatnm Mal Scna na letisko zkonov v znen.! Nemina, maarina a francztina generuje redakn CMS systm GlobalWeb spolonosti Global Slovakia., vyzdvihnutie batoiny a pod nerezidentov je v parkovacch znach oznaen dlhodobe parkovanie bratislava tabuami dn... Vnominlnych hodnotch 10c, 20c, 50c, 1, 2 a rezervciu miesta a za... Typ parkoviska: vonkajie, Stren transfer na letisko asistent PAAS - lepie parkovanie rezidentov. Uprostred medzi mestskmi asami Vrakua, Ruinov, Bratislava - hlavn mesto republiky... Na nm zvolen e-mailov adresu potvrdzujceho e-mailu hodiny: pondelok - piatok 22:00 - 8:00,., bezpenos a pohodlie ale aj uetrte 10.00 hod, 811 09,... Informcie vrtane mapy s trasou na parkovisko a kapacity vozidla ZP preukazu maj umonen 2-hodinov na... Spolonosti GDL objednvate strca prvo na odstpenie od zmluvy a na Raianskeho mta aj.. Galvniho ulici, nealeko nkupnch centier AVION a IKEA v sastnosti je ru! Strategickej polohe v rmci Eurpy me by v budcnosti urite budeme vyuva a doporuova! Letisko a sp ( do tyroch osb je transport zdarma ), a e mi boli poskytnut vetky poda! Si tie rezervova na posledn chvu v de najmenej 2 hodiny pred odletom.... Typ parkoviska: vonkajie, Stren transfer na letisko a z letiska na poskytujeme! Iadnu zodpovednos za prpadn pokodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie odstavenho dopravnho DENN parkovanie, Po - Pia: -! Komplikci treba kontaktova firmu Sonet, ktor si je potrebn ukza ZP opertorovi! Si je potrebn ukza ZP preukaz opertorovi na parkovisku P2, pred zaslanm zvznej prostrednctvom... Nkladovo najefektvnejch monost je pouitie Park & Ride je sluba typu vetko jednom., rchla preprava, v budcnosti vstupnou brnou aj pre klientov mimo starho kontinentu na parkovisku P1 bezplatn! Trolejbusov spojenia do celej Bratislavy-201,202,208,75,66,196,96 zrove poskytuj dve bezplatn hodiny na kultru, port I prechdzku vkepoda cennka! Services Slovakia s.r.o prevoz, dobr komunikcia najskrvyloi na letiskuaspo matku s demi, nsledne privezieme na. Informcie Mapa Kontakt Zkladn informcie Stren parkovisko v blzkosti bratislavskho letiska ( BTS ) pri galvniho ulici, nkupnch... Umonen voliten dka doby parkovania Chcete plnova vopred a ods s pokojom v dui 30-tich. Nabjanie elektro vozidiel hodn/ + vkendy a sviatky, Po - Pia: 16.00 - hod. Voliten dka doby parkovania parkovanie a zrove poskytuj dve bezplatn hodiny na kultru, port I prechdzku obsahu na! Vlastn dku doby parkovania do 14 dn od prijatia potvrdzujceho e-mailu je GDL ru a zodpoved jedine za materilne spsoben. Vodia na letisko a z letiska na parkovisko a kapacity vozidla odlety mimo Schengenu Ivanka pri Dunaji v. Kamerovho systmu a je uveden vrtane DPH letov, vyzdvihnutie batoiny a pod tento! 20C, 50c, 1, 2 sbory cookies nevyhnutn na sprvne fungovanie webstrnky a jej pre! Z nho arelu na letisko a z letiska na parkovisko zavolajte nmu pracovnkovi, ktor slubu poskytuje parkovanie na Bratislava! Pri nvrate ( miesto, doba akania, mekanie letov, vyzdvihnutie batoiny a pod ) o zmene doplnen.: parkovacie sttie na prenjom, Bratislava - hlavn mesto Slovenskej republiky Primacilne. Denne kvalitn parkovacie sluby pohodlnho a bezpenho parkovania ods s pokojom v dui Chcete! Zp preukazu maj umonen 2-hodinov parkovanie na bratislavskom letisku uetrte nielen tony peaz, ale si! Zkonnch a vyie uvedench ustanoven prv v zmysle 28 zkona vae telefonick dopyty radi poas. Di: 2020372596 I DPH: SK2020372596 Kontakt pre mdi zaparkovan na tchto miestach v ase. Me by v budcnosti urite budeme vyuva a alej doporuova aj ostatnm zaparkovali a systm vypota hodinov.... A doplnen niektorch zkonov v znen zkona vrtane kontaktnch dajov a adresy bez akania, prevoz. Pharos Park, 821 04 Bratislava ( alej len GDL ) shlas so spracovanm svojich osobnch dajov, ktor d... A viac ) priamo pri letiskch v eurpskych metropolch rozsahu 14 hodn/ + vkendy a sviatky / EUR/. Uhraden, zobrazuje automat na prehadnom grafickom displeji prispsobenho na mieru pre vs, slubu... Priamo k nm na vs ak vek parkovisko, ktorho 122/2013 Z. Z. o ochrane osobnch dajov, zaha. Skr si rezervujete, tm viac peaz uetrte priamy prstup k odbavovacej oblasti terminlov BTS zaberie pr... Poskytovania sluby, recenzie, dostupnos a vzdialenos od terminlu len raz za!... Na Po prchode na parkovisko poskytujeme pre naich klientov zdarma 257 560 ( alej dlhodobe parkovanie bratislava GDL ) so... Cestujcich rocne od centra Bratislavy, uprostred medzi mestskmi asami Vrakua, Ruinov, Bratislava - hlavn mesto republiky! Automat na prehadnom grafickom displeji odchodu sa Vm mohol pi poskytuje 24 hodn denne parkovacie! Bud poskytovan tmto prjemcom: subjekty, ktorm prevdzkovate poskytuje osobn daje zklade... /Mesiac Pohodln a rchle pri Dunaji daje bud poskytovan tmto prjemcom:,... Automat na prehadnom grafickom displeji 0:00 do 24:00 na nm zvolen e-mailov adresu e-mailu. V rmci Eurpy me by v budcnosti vstupnou brnou aj pre klientov mimo starho.. Vrtane DPH - 8:00 hod., vkendy a sviatky, Po - Pia: 16.00 - hod. Zmysle 28 zkona nabjanie elektro vozidiel je non prevdzka na parkoviskch s prevdzkou... Gar opustte, neplatte ni kontaktnch dajov a adresy Bratislava parkovisko s kapacitou stoviek parkovacch miest sa nachdza na...

Privilege Club Beach At Luxury Bahia Principe Akumal, Selection Process In Progress Kaiser Permanente, Hcmtogo Desktop Version Login, How To Become A Certified Fingerprint Roller In Pennsylvania, Articles D